خاطر نوشت های یه دختر من یه دخی تیر ماهی هستم از هرچی که خوشم بیاد یا دوس داشته باشم میزارم هیچی اینجا دفتر خاطرات مجازی منه از شیطنطام میگم از همه چی میگ خلاصه خخخخخ http://vihhchni.mihanblog.com 2017-03-23T09:24:17+01:00 text/html 2017-02-05T11:22:26+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها سلاممممممممم:)))))))))9 http://vihhchni.mihanblog.com/post/170 <font face="Mihan-Iransans">سلام بر تمام دوستان خل و گل و مهربونم<br><br><br>این چند وقت دلم واس همتون هم وب تنگیده بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><br><br>مخصوصا آبجی قطره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">دختر شیطون و همیشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br>این مدت نبودم و ممکنه مدت دیگری نباشم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"> <br><br>البته سرمیزنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br>فعلا تا پست بعدی باییییییییییی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font> text/html 2017-01-20T16:19:58+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها یه سری عکس که دوسشون دارم http://vihhchni.mihanblog.com/post/115 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans">دوست دارم این عکسا همیشه مال خودم&nbsp; باشه واقعا دوسشون دارم عاشق جملاتشمونم<br><br><img src="http://uupload.ir/files/1142_axneveshte-farsi-photokade-6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="406" hspace="0" vspace="0" width="406"><br><br><br></font></div> text/html 2017-01-16T06:56:56+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها غعغعغلعن http://vihhchni.mihanblog.com/post/164 <font style="font-size: 15pt" color="#993399" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دل من سخت هوای حرمت را دارد،که بگیرم تسبیح...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">بنشینم یک گوشه ی دنج حرم، بشمارم یک یک...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">و بگویم از دل...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">من همان عاشق دل خسته ی خونین جگرم..</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">من همان بنده ی بی لایق آشفته سرم...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دل من، یک سجاده از عطر خدا می خواهد...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">که بیندازد در صحن حرم..</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دورکعت عشق بخوانم آقا...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دل من می خواهد..</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دست در دست ضریح..</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">گره اندازم و از عمق وجود..</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">اشک هایم را جاری بکنم..</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">تا که در سایه ی امن حرمت، همه غم های دلم را خالی بکنم...</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="دل من سخت هوای حرمت را دارد،که بگیرم تسبیح... بنشینم یک گوشه ی دنج حرم، بشمارم یک یک... و بگویم از دل... من همان عاشق دل خسته ی خونین جگرم.. من همان بنده ی بی لایق آشفته سرم... دل من، یک سجاده از عطر خدا می خواهد... که بیندازد در صحن حرم.. دورکعت عشق بخوانم آقا... دل من می خواهد.. دست در دست ضریح.. گره اندازم و از عمق وجود.. اشک هایم را جاری بکنم.. تا که در سایه ی امن حرمت، همه غم های دلم را خالی بکنم..." alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://images.persianblog.ir/747038_cFPiSl7m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></p></font></font> text/html 2017-01-14T13:46:53+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها ............ http://vihhchni.mihanblog.com/post/168 <font face="Mihan-Iransans">سلام <br><br>امیدوارم امتحاناتون عالی شده باشه :B<br><br>منم امسال به شدت گند زدم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"> خوبه پارسال یه خرده درس می خوندم اما امسا گند زدم واس ترم اول<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><br><br>امروز مدیمون دیدم بهم گفت رها ازت انتظار نداشتم انقدر امتحانتو بد بدی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> همین جوری موندم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><br>شبا خواب میبنم معدلم شده 17 اصن فکرش دیونم می کنه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/35.gif"> <br><br><br>همه چیز خدا رو شکر داره خوب پیش میره جز این امتحانم که تموم شدن <br><br><br>می خوام اگه کارنامه بد شد خودم خیلی سنگین گوشیمو بردارمم<br><br></font><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">خیلی بد شد میدونم اگه گند بزنم باید بشم مث چی بخونم&nbsp; ،مامانم اگه داداشم بیاد واس مرخصی میندازه به جونم که درس بخونم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><br><br>اها من انشا هم تقلب کردم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> درسی که فکر نمی کردم تقلب کنم کردم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif">&nbsp; به سال اول ها اشتباهی برگه سال سوم ها رو دادن یکی از بچه ها سال اول خاهر رفیقمه اومد موضع رو بهمون گفت ما هم نوشتم که سرکالاس از اون برگه رو نوشت کردیم و در ده دیقه تمام شد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><br><br><br>همه چی آرومه&nbsp; ، من غلط کردم فقط از اینرنت بازی که حالا پشیمون از کارنامم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/43.gif"><br><br>خل شدم رفففففففففففففف<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/35.gif"><br><br>هیییییییی آغا دعا کنید برام <br></font></div> text/html 2017-01-11T06:55:17+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها غ8ههغ http://vihhchni.mihanblog.com/post/163 <div align="center"><img src="http://img1.tebyan.net/Medium/1395/10/6dcda92ad08748ccb30fd6afd8c69068.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br>ﯾﺎﺩﻣﻪ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺰﺍﺭ،ﺳﻌﯽ <br> ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺎﻡ ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮﺍ ﻧﺮﻩ!<br> ﺗﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ، ﺟﯿﮕﺮﻡ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ! ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ، ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ.<br> ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ، ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ، ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺗﺮ، ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﯿﻞ ﺗﺮ...<br> ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﺮ ﭘﺎﻡ ﺭﻓﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ...<br> ﺍﻣﺎ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ. ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﺩﻩﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻢ!<br> ﮐﺎﺵ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ...<br> ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮﺩ!<br> <br></div> text/html 2017-01-10T09:19:19+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها رفیق http://vihhchni.mihanblog.com/post/166 <font face="Mihan-Iransans">سلام<br><br>امتحان علوم رو خوب دادم ولی یه غلطلایی داشتم که خودمم خندم میگرم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"> مثلا به جای پدیده همرفتی نوشتم آبرفتی یا به جای نظریه زمین ساخت&nbsp;ورقه ای نوشتم نظریه ساخت زمین <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"> ولی خدایش از حق نگذریم ادراره سوال های عالی طرح کرده بود وافعا سوال هایی خوبی بود <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><br><br>دیروز با بچه ها رفتیم بستی خریدم از اون تمشک ها+ زرشکی ها <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"> هوا یه خرده سوز داشت انقدر خوش مزه بود و چسبید که حد نداشت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"> من خیل دوستامو دوس میدارم مخصوصا سایه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"> دیروز بعد بستی فروستی یکی از دوستان قدمی رو ددیم واقعا خوش حال شدم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"> اسم اونم سارا هست اول منو اون و یکی دیگه به اسم فاطمه بودیم که خیل صمیمی بودیم اما به دلالی از هم جدا شدیم و دیگه نمیدونم چه جوری شد که کم کم از هم دور شدیم حالا دیروز سارا رو دیدم داشت میرفت سالن والیبال اونا هنوز کلاس والیبال رو ادامه میدن ، قرار شدن بعد امتحان باهم یه سرس با سارا و عسل و فاطمه به توان 2 و سارا به توان 2 بریم بیرون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><br>دیگگهه همین<br><br>فعلا بای<br></font> text/html 2017-01-09T04:53:58+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها علوم http://vihhchni.mihanblog.com/post/165 <font face="Mihan-Iransans">سیلاممممممممممممممممممممم<br><br>واییی ساعت 3 امتحان علوم دارمممممممممممممممممممم هیچی نخندم هاااااااااااا و کم استرس دارم نمدونم چه حس یی میگه نخونم بلدم از یه طف کم استرس دارم از یه طرف ندام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>واییییییی توی شبکه های اجتماعی بر سر مرگ آقای هاشمی دعوا هست ، ولی هرچی بوده خدا رحمتشون کنه :)<br>دیگهههههههههههههههههههه هیییییییییییی<br><br>خیلی خسته شدم از امتحانا واقعا دارم دیونه میشم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"> دیگه حوصله امتحان رو ندارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif">از درسسسسس متنفرمممممممممممممممممممممممممممم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif">اوفففففففف دیگه نزدیگه کلمو بکبونم به دیوار<br><br><br>متنفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر <br><br><br><br><br><br><br><br>بای<br>&nbsp;<br></font> text/html 2017-01-08T05:39:10+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها فردا http://vihhchni.mihanblog.com/post/160 <font face="Mihan-Iransans">سیلامممممممممممممممممم<br><br>خوبیدذ منم خوبیم دیگه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>فردا امتحان علوم دارم از 7 درس 4 ئرسشو بلدم 3 درس مال نیرو هست اصلا خوشم نمیاد بخونم حالا اگه نخونم سوال از اونجا میاد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>اها امشب مهمونیم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> بابا من به این دختره انیس حساسیت دارم از بس پاستوریزه هست ، حساسیت بهش دارم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> اها قرار امیر هفته ای دیگه راهی بشه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> گوشیش هم مال من میشه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"> از حالا مامانم داره براش دارو گیاهی می خره که با خودش ببره چون سرمایی و از سرما متنفره و تا لرز بگیرش سرما می خوره انقدر به مامانم می خندم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br>امتحان عربیو عالییییییییییییییی دارم فقط 5/ نمره از سوال 10 از دست دارم که اونم چون فعالیتم های عربیم خوبه برام 20 میکنه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"> <br><br><br><br>دیشب هم ظرف ژله توی یچال ترکید حالا نمدونم چرا بع&nbsp; مامانم میگه کار توعه رها <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"> درسته من ژله رو درست کردم ولی باعث ترکیدنش که نشدم همه یخچالمون پر از شیشه خرده شده مامانم از دشب تا حالا افتاده به جون اون و اعصاب من <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>فعلا بای<br></font> text/html 2017-01-06T11:50:24+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها این دو سه روز http://vihhchni.mihanblog.com/post/159 <font face="Mihan-Iransans">سلام <br><br>خوبید <br><br>امتحجان زبانمو به خاطر استرس ریاضی که اول امتحان بهم وارد شد گند زدم <br><br>سر جسله زبان از دبیر ریاضی پرسیدم خانم چه طور دادیم گفت نپرس که گند زدید به خاطر همین خیلی حالم خیلی بد شد و امتحان گند زدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><br>بعدش هم ناظمون گوشیو گرفت که اعصابم داغون شد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> از اون طرف ساندویچ سر گرفتم خوردم شب که شد با اون سر دردم و اعصبانیتم حالت تهو هم بهشون اضافه شد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">&nbsp; دیگه رفتم بیمارستان یک روز و نصفی بستری شدم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> مسموم شده بودم دیگه خالاصه یه خر تو خری شده بود حتی امتحان املا هم نتونستم بدم دیگه قرار فردا بدم زود تر برم مدرسه که امتحان املا بدم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><br><br>از همه این ناراحتی ها بگذرم امشب تولد داداشم عزیزم هست<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"> امیر جان همه زندیگم داداش گلم تولدت مبارککککککککککککک <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"> هدیه براش یه ساعت خریدم 200 هزار تومن (البته تا آخر ماه جیبم خالی شد و دیگه توی حسابم پشه پر نمی زنه ) <br><br>البته 140 تومن ساعت شده و خودم براش یه کیک جدا گانه خریدم <br><br><br>اینم کیک من :)))))))))))))))<br>مامانم اینا براش یه کیک سفارش دادن به دل من نبود من واس خودم جدا گانه گرفتم <br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281472668/IMG_20170106_172803.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br></div><font face="Mihan-Iransans"><br><br><br>فعلاااااااااا بایییییییییی امیداروم به همتون خوش بگذره<br><br></font> text/html 2017-01-04T04:01:46+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها اذیت http://vihhchni.mihanblog.com/post/158 <font face="Mihan-Iransans">سلامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم<br><br>وایییییی دیشب انقدر مامانم و&nbsp; اذیت کردم که حد نداشت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br>یه کش موه یی دارم از اون کش ریز ها و نازک ها داره <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif"> بعد رفتم توی اشپز خونه دیدم مامانم داره سیب زمینی سرخ میکنه رفتم کنارش اول <br><br>بوسش کردم بعد اون کش اروم از اون طرف کشیدم بعد رها کردم طرف دست مامانم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">&nbsp; وایییییی جیغ مامانم هوااا رف<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> سه بار این کارو کردم <br><br>دفعه چهارم مامانم افتاد دنبالم ، اولین جایی که به ذهنم رسید رفتم توی اتاقم بعد در رو قفل کردم دیدم مامانم چیزی نگفت بعد تقربلا نیم ساعت <br><br>رفت بیرون جاتون خالی آخرش مامانم کلی با اون کش زد به بازوم ولی خدایش خیلی درد داشت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> یادش بخیر پارسال خونه عزیز بابا که بودم <br><br>نهال داشت درس می خوند بعدش مو هاشو بالا بسته بود یکی از اون کش ها زدم به پس گرندش بدبخت هنزفری تو گوشش بود نزدیک بود <br><br>سکته کنه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">هیییییییییی زبان خوندم در حد مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ<br><br><br>دیگه اها امروز خوش میگذه میدونم&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"> فردا امتحان املا دارم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> دیگههههههههههههههه همین دیگه امیر هم کارش افتاده تبریز خخخخخخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> اون از سرما متنفره <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> دیشب داشت می گفت از هر چی بدت بیاد به سرت میاد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> دیگه خیلی خوش حالم هوراااااااااااااااااااااااااااا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><br><br><br>فعلا بایییییییییییییییییی<br>&nbsp; <br><br></font><br> text/html 2017-01-02T15:18:31+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها عالییییییییی http://vihhchni.mihanblog.com/post/155 <font face="Mihan-Iransans">سلام<br><br>دشب تا اومدم پست بزارم اینترنت تموم شد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>امتحان&nbsp; ریاضیو با تقلب<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> عالی دادم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> سرکلاس که بودیم برگه امتحانیمو با جولو ایم عوض کردم و وقتی تمام برگمو نگاه کردم عالی بوود فقط برای احتمال 2 نمره کم کردم خودم چون کسی که برگمو پر کرد برام یه خر خون بود <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>انقدر خوش حالم که حد نداره <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"> فردا هم امتحان زبان دارم می خوام فردا به دوری بخونم چون 3 درسه و اصلا چیزی نداره بعدشم من امتحان میان ترمو عالی دادم یعنی نخونده بودم که عالی دادم&nbsp; پس حتما انقدر بلدم نخونده عالی میدم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br><br><br>همه چی خوب تا حالا داره پیش میره خدا کنه همه رو خوب بدم البته به جز ادبیات <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><br><br>برای همتون&nbsp; ارزوی امتحانی خوب دارم دوسنتان عزیزم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br>&nbsp;<br>بسیییییییی خوش حالم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"> راسییییییییی امیر می خواد بره سربازی،<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"> دوسال از دسش راحتم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"> به الاخره داداشم منم مث بقیه پسرا باید ادم بشه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">&nbsp; دشب داشتم بحث می کردیم سر این ماجرا امیر می گفت: من سرم بره مو هام میره خخخخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> البته بابام میگه زیاد بهش سخت نمگیرن به خاطر مدرک تحصیلش، ولی خوب به الاخره یه خرده اذیت میشه من کیف کنم و این که این باعث خوش حالی بیشتر من شد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>فعلا بای<br></font> text/html 2017-01-01T05:49:03+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها :)-:( http://vihhchni.mihanblog.com/post/153 <font face="Mihan-Iransans">سیلامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم<br><br>طولانی شد نه ؟&gt;؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>اهاااااااا تا حالا داشتم استرتحت می کردم قراره ساعت 3 برم سراغ درسم دیگکه ، دیگه باید 4 فصلو خوندن نه ؟؟<br><br><br>به خدااااااا خیلی بیخالم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> دارم خودم از بیخالیم حرصم میگره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/31.gif"> دیگه بیخال تر من هست فردا امتحان ریاضی دارم هیچی بلد نیستم بعد 2 ساعت دیگه می خوام برم سر درسم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif">اوفففففففففففف اونخ بعد امتحان دوس دارم کلمو بکوبمونم توی دیوار<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br><br>ای خداااااااااااااااااا بر خاندان هر چی معلمه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"> لامصبا دارن رگ باری میزنن مث این هواپیما ها <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"> نمی گن این دل ما هنوز طاقت این هم حمله نداره والا من اگه کارنماه گند بشه .... هنوز تصمییم نگرفتم چی کار میکنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> دیگه همین من به خدا دارم دیونه میشم هم بیخالم هم کارنامه واس مهمه<br><br><br>هییییییییییییییییییییی<br><br>فعلا<br></font> text/html 2016-12-31T12:51:05+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها امروز http://vihhchni.mihanblog.com/post/152 <font face="Mihan-Iransans">امروز انقدر تقلب رسوندم که دیگه دبیر از کلاس حل میداد بیرون می گفت بسه ،بسه دیگه زیادشون میشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>هی می خواستم برگمو بدم میگفتم دیگه کسی سوالی نداره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br><br>یکی از بچه های هم بهم زنگ زده وسط سال رفت یه مدرسه ای دیگه، اون امتحانش 2 ساعت زود تر ما میدن گفت امتحانو که دادن سوال هاشو برام مینویسه میاره مدرسه ( چون امتحان های هنم سراسری هست و از اداره میاد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"> ) به این میگن حس خوب<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br><br>امشب هم استراحت میکنم فردا میشنم درس می خونم اینجوری دیگه اذیت نمی شم <br><br><br>فعلااااااااااااااا بای<br></font> text/html 2016-12-31T10:28:18+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها ریاضییییی http://vihhchni.mihanblog.com/post/151 <font face="Mihan-Iransans">دوشنبه ریاضی دارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><br><br>ای خداااااااااااا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><br>بدبختی دارم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><br>بلد نیستم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"> </font> text/html 2016-12-29T08:38:18+01:00 vihhchni.mihanblog.com رها والا http://vihhchni.mihanblog.com/post/149 <div align="center"><img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2016/10/22/23/236x236_1477164626141081.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="392" hspace="0" vspace="0" width="392"></div>